D?L SPORTINI? RENGINI? 2008 METAIS
Parašyta Strele Vasario 10 2008 22:27:05
Pastar?j? met? patirtis parod?, kad prastas para?iutini? rengini? organizavimas da?nai nesusilaukia ne tik visuomen?s bet ir sportinink? d?mesio, neprisideda prie para?iut? sporto skatinimo ir propogavimo visuomen?je. Tod?l kreipiuosi ? visus sportininkus ir para?iut? sporto meg?jus, kuriems svarbi ?io sporto ateitis Lietuvoje. Manau, kad norint organizuoti ir pravesti ger? rengin? labai svarbu ?inoti sportinink? nuomon?: kokie renginiai tur?t? b?ti Lietuvoje, ko i? j? tikisi patys dalyviai. Plačiau: www.lpsf.lt