LPSF
Parašyta Strele Kovo 11 2007 17:13:20

Vakar buvo i?rinktas naujas LPSF prezidentas. Tai buv?s Lietuvos karini? oro paj?g? vadas Zenonas Vegelevi?ius.
Nauj? LPSF taryb? sudaro: V. Zub?, K. Mili?auskas, J. Janu?auskien?, A. Mie?ius, A. Danilaitis ir prezidentas.